ריקודים שנלמדו

"אישה שלי"

ירון כרמל

"בחדרי ליבי"

רפי זיו

"רסיסים"

"מתוך תמימות"

מיכאל ויובל

"לילה לי"

הילה ותמיר

"שלמים"

גדי ביטון

"ארץ מולדת ארץ בוערת"

"עד שהגעת"

גדי ביטון

"אם תרצי"

דליה מקטובי

"מתוך תמימות"

אתי מעודה

"לילה לי"

גדי ביטון

"ירושלים"

גדי ביטון