ריקודים שנלמדו

"אישה שלי"

ירון כרמל

"מתוך תמימות"

"רסיסים"

מיכאל ויובל

"שלמים"

גדי ביטון

"ברכי נפשי"

גדי ביטון

"לדמעות שלך יש פה"

נפתלי קדוש

"מי לא יבוא"

מיכאל ושרון

"עד שהגעת"

גדי ביטון

"אם תרצי"

דליה מקטובי

"מתוך תמימות"

אתי מעודה

"שלושה ימים"

מאיר שם טוב

"הלילה שלך"

גדי ביטון

"בלוז תימני"

ישראל ומרקו